Novosti u ovršnom zakonu

Novosti u ovršnom zakonu

NOVOSTI U OVRŠNOM ZAKONU Od 03.kolovoza 2017. godine stupio je na snagu novi Zakon o izmjenama i dopunama ovršnog Zakona. Zakon možete pronaći u Narodnim Novinama br. 73/2017. Za savijet i/ili obrazloženje slobodno nam se obratite. Zdenka Škreba 16 10 040 Zagreb...
Evidencije radnog vremena

Evidencije radnog vremena

Evidencije radnog vremena Od 01. rujna 2017. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima i evidenciji radnog vremena. Pravilnik možete pronaći u Narodnim Novinama br. 73/2017. Za savijet i/ili obrazloženje slobodno nam...
Zadužnice i bjanko zadužnice

Zadužnice i bjanko zadužnice

Zadužnice i bjanko zadužnice 01. rujna 2017. godine stupili su na snagu novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice. Pravilnike možete pronaći u...