Novosti u poreznom zakonu od 01.01.2018.

Novosti u poreznom zakonu od 01.01.2018.

Novosti u poreznom zakonu od 01.01.2018. –Reprezentacija – pretporez od reprezentacije će biti, kao i do sada, 100% nepriznat. Trošak reprezentacije zajedno sa pretporezom dijeli se 50% na priznati trošak i 50% na porezno nepriznati trošak. –Nabava ili...