Zanima Vas cijena knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga?

KOD NAS JE VRHUNSKA USLUGA PO ISTOJ CIJENI

Pogledajte naš interaktivni kalkulator i sami saznajte paušalnu cijenu za vaše poduzeće!

CJENIK USLUGA

Pristupni poslovi:

 1. Otvaranje programa na računalu i izrada kontnog plana 200,00 kn
 2. Izrada računovodstvenih politika – proizvodnja 2.250,00 kn
 3. Izrada računovodstvenih politika – trgovina ili ugostiteljstvo 1.800,00 kn
 4. Izrada računovodstvenih politika – turizam ili graditeljstvo 1.350,00 kn
 5. Izrada računovodstvenih politika – usluge 1.000,00 kn

Knjigovodstveni poslovi:

 1. Knjiženje ulaznih računa – po računu 5,00 kn
 2. Knjiženje izlaznog računa – po računu 5,00 kn
 3. Knjiženje kunskog izvatka – po izvatku (do 10 stavaka) 5,00 kn
 4. Knjiženje kunskog izvatka – po izvatku (od 11 do 25 stavaka) 10,00 kn
 5. Knjiženje deviznog izvatka – po izvatku (do 10 stavaka) 10,00 kn
 6. Knjiženje deviznog izvatka – po izvatku (od 11 do 25 stavaka) 18,00 kn
 7. Knjiga sitnog inventara – po stavci 10,00 kn

Knjigovodstvo obrtnika:

 1. Knjiga prihoda i rashoda, prometa, nabave, OS – mjesečno 300,00 kn
 2. Plus za svaku od knjiga – po stavci 2,00 kn

Blagajničko poslovanje:

 1. Glavna blagajna – mjesečno 200,00 kn
 2. Devizna blagajna – mjesečno 150,00 kn
 3. Blagajna maloprodaje – mjesečno 500,00 kn
 4. Obračun putnog naloga – u zemlji – po nalogu 15,00 kn
 5. Obračun putnog naloga – u inozemstvu – po nalogu 20,00 kn
 6. Obračun loko vožnje – po obračunu 20,00 kn

Kalkulacije i fakturiranje:

 1. Maloprodaja – kalkulacija (do 30 artikala) 200,00 kn
 2. Maloprodaja – knjiga popisa – po knjizi 100,00 kn
 3. Maloprodaja – knjiga popisa – po stavci 1,00 kn
 4. Maloprodaja – izrada zapisnika o promjeni cijena (do 30 artikala) 100,00 kn
 5. Veleprodaja – kalkulacija (do 30 artikala) 200,00 kn
 6. Veleprodaja – fakturiranje – po fakturi 6,00 kn
 7. Veleprodaja – izrada otpremnice – po otpremnici 3,00 kn

Vanjskotrgovačko poslovanje:

 1. Nadzorna knjiga uvoza/izvoza – po obrascu 45,00 kn
 2. Popunjavanje obrasca za špediciju – po obrascu 50,00 kn
 3. Popunjavanje naloga za plaćanje prema inozemstvu (14) 20,00 kn
 4. Prijava HNB ino uplate – po prijavi 200,00 kn
 5. Prijava ino kredita HNB – namjera 200,00 kn
 6. Prijava ino kredita HNB – registracija ugovora 270,00 kn
 7. Prijava ino kredita HNB – praćenje priliva i odliva 100,00 kn

Obračuni: (st.1-3 su uračunate u paušal 1xmjesećno):

 1. Obračun plaća – po obračunu 150,00 kn
 2. Obračun plaća – po zaposleniku 25,00 kn
 3. JOPPD i drugi obrasci vezani uz plaće – po obrascu 25,00 kn
 4. Obračun drugih dohodaka (autorskih honorara i ugovora o djelu) – po obračunu 100,00 kn
 5. JOPPD i drugi obrasci vezani uz obračune drugih dohodaka – po obrascu 10,00 kn
 6. Obračun amortizacije – po obračunu (4xgodišnje) 50,00 kn
  6a. Knjiga osnovnih sredstava – po osn. sredstvu 10,00 kn
 7. Obračun kamata – po obračunu na zahtjev 25,00 kn

Salda konti:

 1. Izvod otvorenih stavaka – po stranici A4 1,80 kn
 2. Salda konti usklađenja – po satu 80,00 kn

Platni promet:

 1. Ispunjavanje vrimanskih i srodnih naloga – po nalogu 5,00 kn
 2. Specifikacije čekova – po stranici 15,00 kn
 3. Specifikacije slipova kreditnih kartica – po slipu 0,50 kn
 4. Izjava o prijeboju i sl. – po izjavi 10,00 kn
 5. Ugovor o cesiji, asignaciji i sl. – po ugovoru 15,00 kn

Izvještaji na zahtjev (izrada Završnog računa uračunata u paušal):

 1. Mjesečna bruto bilanca 100,00 kn
 2. Mjesečni RDG 100,00 kn
 3. Tromjesečni statistički izvještaj – mali poduzetnici 200,00 kn
 4. Tromjesečni statistički izvještaj – srednji poduzetnici 360,00 kn
 5. Godišnji statistički izvještaj – mali poduzetnici 270,00 kn
 6. Godišnji statistički izvještaj – srednji poduzetnici 560,00 kn
 7. Završna bilanca (na dan 31.12.) 200,00 kn
 8. Godišnji RDG 250,00 kn
 9. Godišnji financijski izvještaj – mali poduzetnici 300,00 kn
 10. Godišnji financijski izvještaj – srednji poduzetnici 560,00 kn
 11. Godišnji izvještaj za obrtnike 300,00 kn
 12. Porezna prijava – porez na dohodak 200,00 kn
 13. Porezna prijava – porez na dobit 300,00 kn

Izlistavanje podataka:

 1. Izlisti na zahtijev korisnika – po stranici A4 1,80 kn
 2. Izlist zaključenih poslovnih knjiga na kraju godine – po stranici A4 0,50 kn

Savjetovanje i konzultacije:

 1. Računovodstveno savjetovanje, konzultacije i astistencije – po satu 150,00 kn
 2. Organizacija knjigovodstva – po satu 135,00 kn
 3. Izrada različitih predložaka – ovisno o složenosti po dogovoru
 4. Edukacija zaposlenika – po satu 80,00 kn
 5. Suradnja kod revizorskog pregleda – po satu 100,00 kn
 6. Angažman kod vanjske kontrole poslovanja – po satu 100,00 kn

Preuzimanje i dostava dokumentacije:

 1. do 5 kg težine – u krugu 20 km 50,00 kn
 2. do 5 kg težine – u krugu 50 km 100,00 kn
 3. Iznad 5 kg težine – za svaki dodatni kilogram – po kg 5,00 kn

Minimalni mjesečni paušalni iznosi:

 1. Trgovačka društva – 1.000,00 kn
 2. Obrtnici – 800,00 kn
 3. Neprofitne organizacije – 1.000,00 kn

 

Obuhvaća:
Nivo zaposlenosti: 0-3 zaposlenika (4.-10. zaposlenik +20,00kn, 11.-15. zaposlenik +25,00kn)
Broj dokumenata: do 30 dokumenata ukupno (ulazno-izlaznih)

viridis magia knjigovodstveni računovodstveni ured

Zdenka Škreba 16
10 040 Zagreb
info@viridis-magia.hr

Viridis Magia d.o.o.
Sjedište: Zdenka Škreba 16
10 040 Zagreb
OIB:07139063247

Raiffeisen Bank
HR4824840081135027525
Trgovački sud u Zagrebu
MBS:081086774

Osnovano 15.ožujka 2017. godine
Temeljni kapital: 20 000 kn
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Lidija Grčić Capek

Viridis Magia d.o.o. @2017 - Design - Banana©Kreativni Online Marketing @2017