Novosti o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Od 10. kolovoza stupila je na snagu nova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju. Odluku možete pronaći u Narodnim Novinama br. 76/2017.

Za savijet i/ili obrazloženje slobodno nam se obratite.

viridis magia knjigovodstveni računovodstveni ured

Zdenka Škreba 16
10 040 Zagreb
info@viridis-magia.hr

Viridis Magia d.o.o.
Sjedište: Zdenka Škreba 16
10 040 Zagreb
OIB:07139063247

Raiffeisen Bank
HR4824840081135027525
Trgovački sud u Zagrebu
MBS:081086774

Osnovano 15.ožujka 2017. godine
Temeljni kapital: 20 000 kn
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Lidija Grčić Capek

Viridis Magia d.o.o. @2017 - Design - Banana©Kreativni Online Marketing @2017