NOVOSTI U OVRŠNOM ZAKONU

Od 03.kolovoza 2017. godine stupio je na snagu novi Zakon o izmjenama i dopunama ovršnog Zakona.
Zakon možete pronaći u Narodnim Novinama br. 73/2017.

Za savijet i/ili obrazloženje slobodno nam se obratite.

viridis magia knjigovodstveni računovodstveni ured

Zdenka Škreba 16
10 040 Zagreb
info@viridis-magia.hr

Viridis Magia d.o.o.
Sjedište: Zdenka Škreba 16
10 040 Zagreb
OIB:07139063247

Raiffeisen Bank
HR4824840081135027525
Trgovački sud u Zagrebu
MBS:081086774

Osnovano 15.ožujka 2017. godine
Temeljni kapital: 20 000 kn
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Lidija Grčić Capek

Viridis Magia d.o.o. @2017 - Design - Banana©Kreativni Online Marketing @2017