Novosti i korisne informacije


viridis magia knjigovodstveni ured zagreb logo

Saznajte sve aktualne novosti iz knjigovodstva i računovodstva

viridis magia knjigovodstveni ured zagreb logo

Kreativci za poslovne knjige i papire

Sve najnovije knjigovodstvene i računovodstvene vijesti i zanimljivosti

Novosti u poreznom zakonu od 01.01.2018.

-Reprezentacija – pretporez od reprezentacije će biti, kao i do sada, 100% nepriznat. Trošak reprezentacije zajedno sa pretporezom dijeli se 50% na priznati trošak i 50% na porezno nepriznati trošak. -Nabava ili najam vozila (do 400.000,00kn) i svih dobara i usluga...

Novosti u ovršnom zakonu

Od 03.kolovoza 2017. godine stupio je na snagu novi Zakon o izmjenama i dopunama ovršnog Zakona. Zakon možete pronaći u Narodnim Novinama br. 73/2017. Za savijet i/ili obrazloženje slobodno nam se obratite. Zdenka Škreba 16 10 040 Zagreb info@viridis-magia.hr Viridis...

Novosti o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Od 10. kolovoza stupila je na snagu nova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju. Odluku možete pronaći u Narodnim Novinama br. 76/2017. Za savijet i/ili obrazloženje slobodno nam se obratite. Zdenka Škreba 16 10 040 Zagreb...

Evidencije radnog vremena

Od 01. rujna 2017. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima i evidenciji radnog vremena. Pravilnik možete pronaći u Narodnim Novinama br. 73/2017. Za savijet i/ili obrazloženje slobodno nam se obratite. Zdenka Škreba...

Zadužnice i bjanko zadužnice

01. rujna 2017. godine stupili su na snagu novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice. Pravilnike možete pronaći u Narodnim Novinama br. 82/2017. Za...

Energetski pregledi i certificiranje

  Energetski pregledi i certificiranje 30. rujna 2017. godine stupa na snagu novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju. Pravilnik možete pronaći u Narodnim Novinama br. 88/2017. Za savijet i/ili obrazloženje slobodno nam se obratite....

viridis magia knjigovodstveni računovodstveni ured

Zdenka Škreba 16
10 040 Zagreb
info@viridis-magia.hr

Viridis Magia d.o.o.
Sjedište: Zdenka Škreba 16
10 040 Zagreb
OIB:07139063247

Raiffeisen Bank
HR4824840081135027525
Trgovački sud u Zagrebu
MBS:081086774

Osnovano 15.ožujka 2017. godine
Temeljni kapital: 20 000 kn
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Lidija Grčić Capek

Viridis Magia d.o.o. @2017 - Design - Banana©Kreativni Online Marketing @2017