Zadužnice i bjanko zadužnice

01. rujna 2017. godine stupili su na snagu novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice. Pravilnike možete pronaći u Narodnim Novinama br.
82/2017.

Za savijet i/ili obrazloženje slobodno nam se obratite.

viridis magia knjigovodstveni računovodstveni ured

Zdenka Škreba 16
10 040 Zagreb
info@viridis-magia.hr

Viridis Magia d.o.o.
Sjedište: Zdenka Škreba 16
10 040 Zagreb
OIB:07139063247

Raiffeisen Bank
HR4824840081135027525
Trgovački sud u Zagrebu
MBS:081086774

Osnovano 15.ožujka 2017. godine
Temeljni kapital: 20 000 kn
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Lidija Grčić Capek

Viridis Magia d.o.o. @2017 - Design - Banana©Kreativni Online Marketing @2017